ဟာကီမာ ခေါင်းဆောင် စမ်းသပ်မှု

ဗိုလ်ချုပ် ဟာကီမာ မူလတန်း ကျောင်းဦးဆောင် စစ်ဆေးရေး သတင်းအချက်အလက်အတွက် အောက်ပါ လင့်ခ်များကို နှိပ်ပါ