၆ ကြိမ်မြောက် အဆင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း အခမ်းအနား ၂၀၂၃