တို့၏ ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်း ခရိုင်မိသားစုများနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျပ်အတည်း ဆက်လက်ဖြစ်နေသည်နှင့်အမျှ......

ယူတီကာမြို့ လူငယ်များ အသက် ၁၄-၂၁ လူငယ် အလုပ်ပြပွဲ အေတီ ယူတီကာမြို့ ...