ခဲစမ်းသပ်ခြင်း

Roscoe Conkling Elementmentmenting မူလဦးကြောင်း စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်အတွက် အောက်ပါ လင့်ခ်များကို နှိပ်ပါ