ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

ဒိုနိုဗန် အလယ်တန်းကျောင်း

မစ္စတာ ပါလာဒီနို

Miss Palladino / Principal

Asst Principals: MRS.Guerrero, Mrs Zegarelli-pecheone

ဒိုနိုဗန်ကျောင်းနှင့် Donovan Raiders Logo တို့တည်ဆောက်ပုံ

မစ္စတာ ပါလာဒီနို၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး
DASA နှင့် COVID-19 ညှိနှိုင်းရေးမှူး
315.368.6541
apalladino@uticaschools.org

လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး (နောက်ဆုံးအမည် M-Z)
မစ္စစ် Guerrero 315.368.6544
rguerrero@uticaschools.org

လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး (နောက်ဆုံးအမည် A-L)
မစ္စစ် ဇက်ဂါရယ်လီ-ပီချီယွန် ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၅၅၅
dpecheone@uticaschools.org

မိဘနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ဆက်သွယ်ရေး
မစ္စစ် ဖရာဇီယာ ၃၁၅-၃၆၈-၄၃၀၈
kfrazier@uticaschools.org

အတွင်းရေးမှူး
မစ္စစ် ပိုလင်စကီ ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၄၁
cpolinski@uticaschools.org

အကြံပေးပုဂ္ဂိုဒ်များ
မစ္စစ် Racioppa (နောက်ဆုံး အမည် A-L) -- 315.368.653 -- 315.368.653
jracioppa@uticaschools.org

မစ္စတာ မူလန် (နောက်ဆုံး နာမည် M-Z) -- 315.368.654
mmullen@uticaschools.org

Erin Scalise (IEP ကျောင်းသားများ) -- 315-368-6584 -- 315-368-6584
escalise@uticaschools.org

တက်ရောက်သူ
မစ္စစ်ပရီယို ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၄၇
dpriore@uticaschools.org

ဆရာတော်
မစ္စစ် ခရစ္စတော့ဖ် ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၉၈
hkristoff@uticaschools.org

သူနာပြု
မစ္စစ် ဂါစီယာ ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၅၂
ngarcia@uticaschools.org

ကျောင်းအခြေစိုက် ကျန်းမာရေးဌာန
မစ္စစ် အယ်လန် ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၉၃
Linda.Allen@UFHCinc.org

လုံခြုံသောကျောင်း IRT ကျွမ်းကျင်သူ
Ms. Dibble 315.368.6571
adibble@uticaschools.org

လူမှုရေးလုပ်သားများ
မစ္စစ် ပီတာ (ကျောင်းသား အေ-L) -- 315.368.6594
tpeters@uticaschools.org

မစ္စစ် မယ်လ်ဒိုနဒို (ကျောင်းသား M-Z) -- 315-368-6596
mmaldonado@uticaschools.org

စိတ်ပညာရှင်
မစ္စတာအို ဘရီဂနို ၃၁၅.၃၆၈.၆၅၄၆
mibrigano@uticaschools.org

အဓိကနံပါတ်: 315.368.6541
တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၃၁၅-၃၆၈-၆၅၄၇
သူနာပြု– 315-368-68-6552
Fax: 315-792-2077