ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

အယ်လ်ဘနီ အခြေခံကျောင်း 

မစ္စတာ ဘရန့်ဒေါ့ခ်ျ / ကျောင်းအုပ်ကြီး

 

DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး
bdodge@uticaschools.org

၁၁၅၁ အယ်လ်ဘနီ စိန့်၊ ယူတီကာ၊ NY 13501

ရုံး: 315.368.68.6500
Fax: 315.792.2151

Secretary:   Kelli Goodman
kgoodman@uticaschools.org

Nurse: Krista Klopotek
Office: 315.368.6502
Fax: 315.368.6517