ဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူး

BRITTANANY BLING

ဆရာမ

ဂျိမ်းစ် ကက်စ်ဝဲလ်

ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အက်ဒူကတ်

JAIM CAVALLO-VOLZ

ဆရာမ

AUDRA COLUCCIY

ဆရာမ

BRENT DODGE

ကျောင်းကြီး-အဲလမ်

ဂျက်စီကာဒေါ့ဂ်ျ

ရုပ်ကုထုံး

NICOLE DZIEDZIC

ဆရာမ

ဒိုင်နာ ဖာနယ်လ်

အထူးပညာရေး

ကင်ဘာလီ လူစီရို

စာကြည့်တိုက်-မီဒီယာ

တယ်ရီဆာ လင်းခ်ျ

အေ့ စ် အဆောက်အအဦ

DANIELLE MANOLESCU

အိုစီကာတာ

ကိတ်လင်း မန်နီဂ်

ကန်ဒါဂါတန်

အော်ဒရီယာနာ မော်လီနာ

လူမှုရေးလုပ်သား

ဘင်ဂျမင် ဖဲလပ်စ်

လူမှုရေးလုပ်သား

ကင်ဘာလီဖလို

ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အက်ဒူကတ်

လီလီယာနာ ပီပီကာ

အက်စ်အိုးလ်

နီကီယာ ပွန်ပိုနီ

အက်စ်အိုးလ်

ဒိုင်ယန်ဒရာ ပရစ္စတရာ

ညွှန်ကြားချက်

ELIZABETH SCHCHLER

ဆရာမ

ကယ် လီ ရှ ရီ

မိန့်ခွန်းကြားနာခြင်း

မယ်လစ်ဆာ

ART သင်တန်း K-12

NADIA STASHENKO

အက်စ်အိုးလ်