မိသားစုများ

ကျောင်းသားအားလုံး မိဘများနှင့် ကျောင်းစပ်ကြား ဆက်သွယ်မှုတိုးများလာခြင်းမှ အကျိုးရရှိကြသည်။ ယူတီကာ မြို့တော် ကျောင်း ခရိုင် က မိဘ ပေါ်တဲလ် တစ် ခု ကို ထောက်ပံ့ ပေး ခဲ့ သည် ၊ ၎င်း သည် သင့် ကလေး ၏ ကျောင်း သတင်း အချက်အလက် ၂၄/၇ ကို အင်တာနက် မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပေး လိမ့်မည် ။ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်ပါလိမ့်မည်။

အကယ်၍ သင် သည် မိဘ ပေါ်တယ်လ် တွင် ပါဝင် လို လျှင် ၊ သင် သည် ကျောင်းတို မိဘ များ ပေါ်တယ် အခွင့်အရေး တောင်းဆို ချက် ပုံစံ ကို အပြည့်အဝ ဖြည့် ရ မည် ဖြစ် ပြီး သင့် ကလေး ၏ ကျောင်း ၏ အဓိက ရုံး သို့ ရုပ်ပုံ ဖော် ထုတ် ချက် ပုံစံ တစ် မျိုး ဖြင့် ယူဆောင် လာ ရ မည် ။  

အကယ်၍ သင်သည် အတိတ်က ဤပုံစံကို ဖြည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါက ကလေး/ကလေးများ မဖြည့်စွက်လျှင် အခြားပုံစံကို ဖြည့်စရာမလိုပါ။

Accesss ပုံစံရဲ့ မိတ္တူတစ်စောင်ကို ပုံနှိပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။

ထပ် သိ ချင် တယ် ဆို ရင် ကျေးဇူးပြု ပြီး ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ မိဘ စာ နဲ့ ကျောင်း ကိရိယာ လမ်းညွှန် ကို ရည်ညွှန်း ပါ ၊

ကျေးဇူးပြု၍ မိဘပေါ့လ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။

မိဘ ပို့ လ်