ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

JFK အလယ်တန်းကျောင်း

 

မစ္စတာ ကလာ့ခ်

မစ္စတာ ကလာ့ခ် / ကျောင်းအုပ်ကြီး

Asst Principals : အင်ဒရူး ဒီဂျီးဆပ်၊ အန်ဒရူး ကီယာပီအက်စ် 

JFK School နဲ့ JFK Raiders Logo ရဲ့ ဓာတ်ပုံ

မစ္စတာ ကိုလင် ကလာ့ခ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး
DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး

မစ္စတာ အန်ဒရူး ကီယာပီ
လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး (အေ-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

မစ္စတာ အန်ဒရူး ဒီဂျေဆပ်
လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

ပက်တီ ဒီပါနို
ကျောင်းသူနာပြု