ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

ကိုလံဘတ်စ် မူလတန်းကျောင်း

 

Elizabeth Gerling / Principal

egerling@uticaschools.org
DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး ၉၃၄ လက်နက်ကိုင် မောင်းနှင်မှု
ယူတီကာ၊ NY 13501

ရုံး : 315.368.658.6520 / fax: 315.792.2014

အတွင်းရေးမှူး - မစ္စစ် ပယ်မီလာ ကိုဘိန်း
pcobane@uticaschools.org

သူနာပြု – မစ္စစ် စတက်စီ ခရော့ကတ်
scrockett@uticaschools.org
ရုံး : 315.368-6523 / fax: 315.368.668.6538

နည်းပညာ– မစ္စတာ ကာစီရုဆို
crusso@uticaschools.org
IT အကူအညီလိုင်း: 315.368.68.65555