ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ကိုလံဘတ်စ် ကျောင်းရုံး ဝန်ထမ်း-
အဓိကရုံး: 315.368.68.6520
MainFax: 315.792.2014

မစ္စစ် အဲလစ်ဇဘက် ဂါလင်း၊ မင်းတုန်းမင်း
DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး
အီးမေးလ်– egerling@uticaschools.org

မစ္စစ် ပယ်မီလာ ကိုဘိန်း၊ အတွင်းရေးမှူး
အီးမေးလ်– pcobane@uticaschools.org

Ms. Stacey Crockett, Nse
အီးမေးလ်– scrockett@uticaschools.org
သူနာပြုရုံး: 315.368-6523
သူနာပြုဖေ့စ်: 315.368.6538

မစ္စတာ ကာစီရုဆို၊ နည်းပညာ
အီးမေးလ်– crusso@uticaschools.org
IT အကူအညီလိုင်း – 650.753.1609