စဲန်တာနဲ့ မစ္စစ် ကလော့စ်က ကိုလံဘတ်စ်ကို လာလည်ပတ်ကြ