ကိုလံဘတ်စ်ကျောင်း တတိယတန်း ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများသည် ၁၀၀ မြောက် ကျောင်းနေ့အတွက် ဝတ်ဆင်ကြ