ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ

ပရိုတာ အထက်တန်းကျောင်း

အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆရာတော်ကြီး

Ken Szcsniak / Acting Principal

လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး /1လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး /2လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး #3

ASST Principals: Kirt Broedel, Tammy Pedulla, Maribeth Pedulla, ALICIA MROz (ပုံမတင်)

ကျောင်းအဆောက်အအုံနှင့် လိုဂို


DSA ညှိနှိုင်းရေးမှူး
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

ရုံးနံပါတ်: 315.368.6400 (သို့) 315.368.6404
တက်ရောက်ရုံး– 315.368.6280 သို့မဟုတ် 315.368.668.6282
သူနာပြုရုံး: 315.368.6432 သို့မဟုတ် 315.368.6433
Fax: 315.223.4896