ပန်းတိုင်များနှင့် မစ်ရှင်

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံ

ကောလိပ်နှင့် အလုပ်အကိုင် အသင့်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သော အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အရည်အချင်းများရှိစေရန် လုံခြုံပြီး စနစ်တကျရှိသော ဝန်းကျင်တွင် ကျောင်းသားအားလုံး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။