ကိုလံဘတ်စ် မူလပြက္ခဒိန်

သူ တို့ ၏ အဖြစ်အပျက် များ ကို ပြသ ရန် နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန် များ ကို ရွေးချယ် ပါ -
ရွေးထားသောပြက္ခဒိန်များ (ရွေးချယ်ရန်နှိပ်ပါ)-

ဩဂုတ် ၂၀၂၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၃

ရွေးချယ်ထားသောပြက္ခဒိန်များကို ရွေးချယ်ပါ -
တနင်္ဂနွေနေ့
တနင်္လာနေ့
အင်္ဂါနေ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကြာသပတေးနေ့
သောကြာနေ့
စနေနေ့
1

ဩဂုတ် ၁ အင်္ဂါနေ့

2

ဩဂုတ် ၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

3

ဩဂုတ်လ ၃ ရက် ကြာသပတေးနေ့

4

ဩဂုတ်လ ၄ သောကြာနေ့

5

ဩဂုတ် ၅ စနေနေ့

6

ဩဂုတ် ၆ တနင်္ဂနွေနေ့

7

ဩဂုတ် ၇ တနင်္လာနေ့

8

ဩဂုတ် ၈ အင်္ဂါနေ့

9

ဩဂုတ် ၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

10

ဩဂုတ်လ ၁၀ ကြာသပတေးနေ့

11

ဩဂုတ်လ ၁၁ သောကြာနေ့

12

ဩဂုတ်လ ၁၂ စနေနေ့

13

ဩဂုတ်လ ၁၃ တနင်္ဂနွေနေ့

14

ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက် တနင်္လာနေ့

15

ဩဂုတ် ၁၅ အင်္ဂါနေ့

16

ဩဂုတ် ၁၆ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

17

ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက် ကြာသပတေးနေ့

18

ဩဂုတ်လ ၁၈ သောကြာနေ့

19

ဩဂုတ်လ ၁၉ စနေနေ့

20

ဩဂုတ်လ ၂၀ တနင်္ဂနွေနေ့

21

ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက် တနင်္လာနေ့

22

ဩဂုတ် ၂၂ အင်္ဂါနေ့

23

ဩဂုတ် ၂၃ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

24

ဩဂုတ်လ ၂၄ ကြာသပတေးနေ့

25

ဩဂုတ်လ ၂၅ သောကြာနေ့

26

ဩဂုတ်လ ၂၆ စနေနေ့

27

ဩဂုတ်လ ၂၇ တနင်္ဂနွေနေ့

28

ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် တနင်္လာနေ့

29

ဩဂုတ် ၂၉ အင်္ဂါနေ့

30

ဩဂုတ် ၃၀ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

31

ဩဂုတ်လ ၃၁ ကြာသပတေးနေ့