ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်း ခရိုင်ပြက္ခဒိန်

သူ တို့ ၏ အဖြစ်အပျက် များ ကို ပြသ ရန် နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန် များ ကို ရွေးချယ် ပါ -
ရွေးထားသောပြက္ခဒိန်များ (ရွေးချယ်ရန်နှိပ်ပါ)-

မတ် ၂၀၂၃ မတ် ၂၀၂၃ မတ် ၂၀၂၃

ရွေးချယ်ထားသောပြက္ခဒိန်များကို ရွေးချယ်ပါ -
တနင်္ဂနွေနေ့
တနင်္လာနေ့
အင်္ဂါနေ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကြာသပတေးနေ့
သောကြာနေ့
စနေနေ့
1

မတ် ၁ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

2

မတ် ၂ ကြာသပတေးနေ့

3

မတ်လ ၃ သောကြာနေ့

4

မတ် ၄ စနေနေ့

5

မတ် ၅ တနင်္ဂနွေနေ့

6

မတ် ၆ တနင်္လာနေ့

7

မတ် ၇ အင်္ဂါနေ့

8

မတ် ၈ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

9

မတ်လ ၉ ရက် ကြာသပတေးနေ့

10

မတ်လ ၁၀ သောကြာနေ့

11

မတ် ၁၁ စနေနေ့

12

မတ် ၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့

13

မတ်လ ၁၃ ရက် တနင်္လာနေ့

14

မတ် ၁၄ အင်္ဂါနေ့

15

မတ် ၁၅ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

16

မတ်လ ၁၆ ရက် ကြာသပတေးနေ့

17

မတ်လ ၁၇ သောကြာနေ့

18

မတ် ၁၈ စနေနေ့

19

မတ် ၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့

20

မတ်လ ၂၀ တနင်္လာနေ့

21

မတ် ၂၁ အင်္ဂါနေ့

22

မတ် ၂၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

23

မတ်လ ၂၃ ရက် ကြာသပတေးနေ့

24

မတ်လ ၂၄ သောကြာနေ့

25

မတ် ၂၅ စနေနေ့

26

မတ်လ ၂၆ တနင်္ဂနွေနေ့

27

မတ်လ ၂၇ ရက် တနင်္လာနေ့

28

မတ်လ ၂၈ အင်္ဂါနေ့

29

မတ် ၂၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

30

မတ်လ ၃၀ ကြာသပတေးနေ့

31

မတ်လ ၃၁ သောကြာနေ့