ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက်

ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့အတွက် ပြေးခြင်း

ပညာရေး ဘုတ် အဖွဲ့ သို့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ သည် ယူတီကာ စီးတီး ကျောင်း ခရိုင် ၏ ဘုတ် အဖွဲ့ ၏ ရုံး တွင် သတင်း အချက်အလက် များ နှင့် အသနားခံချက် များ ကို ကောက်ယူ နိုင် သည် ။ ယူတီကာပြည်နယ် ၉၂၉ ရော့ခ်လမ်း ၉၂၉ တွင်တည်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲရေးအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ NY 13502, NY 13502 သည် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ညနေ ၄:၀၀ နာရီနှင့် ညနေ ၄:၀၀ နာရီအကြားတွင် တည်ရှိသည်။

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့အမိန့်အရ
ဘုတ်အဖွဲ့၏ စာရေးဆရာ ကက်သီ ဟူးဇ်
စီမံခန့်ခွဲရေးအဆောက်အအုံ
၉၂၉ ရော့ခ်လမ်း
Utica City School School ကျောင်းခရိုင်၊ ယူတီကာ၊ NY 13502

 

နောက်ဆုံး ယူတီကာ ကျောင်း ဘတ်ဂျက် ကြား နာ ခြင်း သည် လူထု မှတ်ချက် မ ရေးဆွဲ ပါရောမ ဆန်တင်နယ် ၊ မိုက် ဂျက်ကေးစ်