အဆောက်အအုံများနှင့် မြေကွက်များ

မိုက်ကယ် ဖာရာရို

စစ်ဆင်ရေးအရာရှိချုပ်
(315) 792-2231
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၆၀ [ဖက်စ်]
mferraro@uticaschools.org

တီဖ်နီ အေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် တီဖ်နီ အေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနမှ အတွင်းရေးမှူး
(315) 368-6840
(၃၁၅) ၇၉၂-၂၂၆၀ [ဖက်စ်]
taservice@uticaschools.org

မာ့ခ် ပါစီယယ်လို
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဖိုမန်
mpaciello@uticaschools.org

Dan Post
ထိန်းသိမ်းစောင့်ထိန်းရေး ဖိုမန်
dpost@uticaschools.org


အဲလက်စ် ဖီရိုရန်ဇာ
အကောင့်စာရေး
afiorenza@uticaschools.org