အားကစားသမားများ

ဗင်းစင့် ပါရိုတာ

ကာယပညာရေးနှင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ ဒါရိုက်တာ
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

ဒေ့ဗ် မီနီကိုဇီ

အားကစားမန်နေဂျာ
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org

ဓာတ်ပုံများ - မိုက် လာပိုလာ