ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်း ခရိုင်ပြက္ခဒိန်

သူ တို့ ၏ အဖြစ်အပျက် များ ကို ပြသ ရန် နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန် များ ကို ရွေးချယ် ပါ -
ရွေးထားသောပြက္ခဒိန်များ (ရွေးချယ်ရန်နှိပ်ပါ)-

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄

ရွေးချယ်ထားသောပြက္ခဒိန်များကို ရွေးချယ်ပါ -
တနင်္ဂနွေနေ့
တနင်္လာနေ့
အင်္ဂါနေ့
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကြာသပတေးနေ့
သောကြာနေ့
စနေနေ့
1

ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ကြာသပတေးနေ့

2

ဖေဖော်ဝါရီ ၂ သောကြာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဂြိုဟ်မုန်းနေ့

သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

3

ဖေဖော်ဝါရီ ၃ စနေနေ့

4

ဖေဖော်ဝါရီ ၄ တနင်္ဂနွေနေ့

5

ဖေဖော်ဝါရီ ၅ တနင်္လာနေ့

6

ဖေဖော်ဝါရီ ၆ အင်္ဂါနေ့

7

ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

8

ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ကြာသပတေးနေ့

9

ဖေဖော်ဝါရီ ၉ သောကြာနေ့

10

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ စနေနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

လဆန်းနှစ်သစ်

စနေနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

11

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ တနင်္ဂနွေနေ့

12

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

လင်ကွန်းမွေးနေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

13

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ အင်္ဂါနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

မာဒီဂရက်စ်

အင်္ဂါနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ = ၆:၀၀ နာရီ - ၇:၀၀ ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ မှန်မှန်စည်းဝေး

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ = ၇:၀၀ နာရီ - ၉:၀၀ ညနေ ၉:၀၀ ညနေ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

14

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဗယ်လန်တင်နေ့

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

Lent စတင်

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

အက်ရှ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

15

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ကြာသပတေးနေ့

16

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ သောကြာနေ့

17

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ စနေနေ့

18

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ တနင်္ဂနွေနေ့

19

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ တနင်္လာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

သမ္မတနေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဝါရှင်တန်၏ မွေးနေ့

တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဆောင်းရာသီ အနားယူမှု No ကျောင်း

တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

20

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ အင်္ဂါနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဆောင်းရာသီ အနားယူမှု No ကျောင်း

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

21

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဆောင်းရာသီ အနားယူမှု No ကျောင်း

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

22

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ကြာသပတေးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဆောင်းရာသီ အနားယူမှု No ကျောင်း

ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

23

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ သောကြာနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

ဆောင်းရာသီ အနားယူမှု No ကျောင်း

သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့စဉ်ပွဲ

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

24

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ စနေနေ့

25

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ တနင်္ဂနွေနေ့

26

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ တနင်္လာနေ့

27

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ အင်္ဂါနေ့

28

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယူတီကာမြို့တော်ကျောင်းခရိုင်

လစဉ် မိဘပညာရေး အလုပ်ရုံ - Jeffferson Gymnasium

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ + ၂၈ နာရီ ၄:၀၀ နာရီ - ၆:၀၀ ညနေခင်း

ကျွန်မရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဖြစ်အပျက်ကို ထပ်ဖြည့်ပါ

29

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ကြာသပတေးနေ့