အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး လစ်လပ် မှု / employment@uticaschools.org

Security  /  employment@uticaschools.org

အစားထိုး ဆရာ လက်ထောက် ၊ အစားထိုး စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ဆောင် မှု ၊ နှင့် အစားထိုး စားနပ်ရိက္ခာ မော်နီတာ / employment@uticaschools.org

အစားထိုး ဆရာ / employment@uticaschools.org

ဆရာ လက်ထောက် များ / employment@uticaschools.org

ဆရာနေရာများ / employment@uticaschools.org

သင်ယူ ခြင်း အကယ်ဒမီ / employment@uticaschools.org

သူနာပြု - လစ်လပ် နေ ခြင်း / employment@uticaschools.org

ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှု - လစ်လပ်နေသူများ / employment@uticaschools.org

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး / employment@uticaschools.org

လုံခြုံ ရေး စောင့် ကြည့် သူ / employment@uticaschools.org

ရဟန်း - ကင်းလပ်ခြင်း / employment@uticaschools.org

ထိန်းသိမ်း ထိန်းသိမ်း ရေး - လစ်လပ် နေ သော နေရာ များ / employment@uticaschools.org

  • NA

နည်းပြ / employment@uticaschools.org

အစားအစာ ဝန်ဆောင်မှု / employment@uticaschools.org

ပြည်တွင်း ပို့စ် / internalposting@uticaschools.org