တက်ရောက်ရေး မူဝါဒ

ကျောင်းသားများ မှန်မှန်တက်ရောက်ခြင်းသည် ပညာရေးအောင်မြင်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဖြစ်စဉ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်က ဖော်ပြသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ လင့်ခ်ကို သုံးပါ–

  • ဒေါက်တာ ဒေး ဗ စ် ထံမှ အရေး ပါ သော စာ တစ် စောင် ဖတ် ပါ
  • ယူစီအက်စ်ဒီ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကျောင်းသား တက်ရောက်မှု မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်ကို ကြည့်ရှုရန်
  • ကောင်းမွန်သောကျောင်းတက်ရောက်ခြင်း၏ အရေးပါမှုနှင့် ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်

တက်ရောက်ရေး မူဝါဒ