အားကစားသမားများ

Raiders Nation ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)ကို ချိတ်ဆက်ပါ

ဗင်းစင့် ပါရိုတာ

ကာယပညာရေးနှင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ ဒါရိုက်တာ
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

ဒေ့ဗ် မီနီကိုဇီ

အားကစားမန်နေဂျာ
(JFK/Donovan)
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org