ကင်ဒါဂါတင် မှတ်ပုံတင်အိမ်

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် သို့မဟုတ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မတိုင်မီက အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ကလေးများသည် ကြိုကာဂါတင်စာရင်းသွင်းရန် အရည်အချင်းပြည့်မီ

အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ၃၁၅-၇၉၂-၂၂၁၆ (သို့) အီးမေးလ်ခေါ် registration@uticaschools.org ပါ

ကြို-ကေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထပ်ဆင့်အချက်အလက်တွေအတွက် အစောပိုင်း ကလေးဘဝ ပညာရေးကို ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ကြည့်ပါ

 

ကင်ဒါဂါတင်မတိုင်မီ မှတ်ပုံတင် ပက်ကက်