အဲရစ်ကာ ရှော့ဖ်
CTE ရဲ့ ဒါရိုက်တာ
eschoff@uticaschools.org

မီရှယ်လ်ခန်းမ
စီတီအီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပညာရှင်များ၏ စီတီအီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
mhall@uticaschools.org
 

ကာ ယ် ရီ ကာလိုဂျရို
စီတီအီး စီးပွားရေးဌာနဥက္ကဋ္ဌ
ccalogero@uticaschools.org